Obchodní podmínky

1.Vznik smluvního vztahu
Tandempiloti S.R.O. je provozovatelem paraglidingových tandemových letů. Zajišťuje paraglidingové tandemové lety a s tím související činnosti (dále služby) prezentované na stránkách www.tandemem.cz a tandempiloti.cz. Smluvní vztah mezi Tandempiloti S.R.O. a zákazníkem vzniká zaplacením kupní ceny služby. Koupí služby zákazník potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami. Službu může zákazník koupit pro sebe nebo pro třetí osobu.

2.Objednání a rezervace služeb
Zákazník si může objednat a zakoupit službu na stránkách www.tandemem.cz, tandempiloti.cz nebo osobně. Rezervace termínu a místa konkrétní lokality musí být sjednána pomocí rezervačního formuláře, emailem nebo telefonicky do data platnosti poukazu. Pokud v této lhůtě zákazník neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoli náhradu.

3.Platnost
Tandempiloti S.R.O. prodává časově otevřené poukazy (letenky) a obdarovaný tak má možnost vybrat si jemu vyhovující termín. Každý poukaz je platný 12 měsíců od data zaslání či osobního převzetí poukazu a je možné jej vyčerpat během období kdy se služby provozují (duben – září). Platnost poukazu se dá ověřit na telefonu 604823870, emailu petr.kasuba@tandemem.cz či info@tandempiloti.cz.
Pokud není zákazník nebo obdarovaný schopen využít poukaz do vypršení doby platnosti nebo platnost končí v zimním období, kdy službu nelze uskutečnit, může před vypršením platnosti zavolat na info-linku 604 823 870 a požádat o prodloužení platnosti poukazu o 12 měsíců. Platnost poukazu může být prodloužena pouze na základě písemné (emailové) žádosti zaslané na adresu petr.kasuba@tandemem.cz či info@tandempiloti.cz a doručené nejpozději v poslední den platnosti letenky. V případě, že Klient nebo jiný držitel poukazu nevyužije službu po dobu platnosti poukazu má se za to, že se poskytnutí služby vzdává bez nároku na náhradu.

4.Průběh služby
Detaily o průběhu služby (letu), uvedené na internetové stránce, jsou jakýmsi vodítkem a naznačují, co na jednotlivých typech letů a služeb můžete čekat.

5.Omezení
Váha maximum 110kg, minimum 40kg, věk minimálně 10 let. Tandemový let nesmí absolvovat lidé trpící: epilepsií, srdečními chorobami, ztráty zraku, s těžkým mentálním postižením. K paraglidingovému tandemovému letu není zapotřebí potvrzení o lékařské prohlídce!

6.Bezpečnost
Veškerých aktivit se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Tandempiloti S.R.O. má sjednáno zákonné pojištění na škody způsobené třetím osobám pro komerční provoz paraglidingového tandemového létání.

7.Storno podmínky
Termín letu je již rezervován:
Zákazník může zarezervovaný termín stornovat nejpozději 12 hodin před realizací služby. V opačném případě je poukaz neplatný a let nelze uskutečnit. Tandempiloti S.R.O. má právo službu z objektivních důvodů stornovat (nevyhovující počasí, technické poruchy vybavení apod.) i v době kratší než 12 hodin před její realizací. V takovém případě bude zákazník ihned kontaktován a domluví se nový termín služby. Při stornování služby není Tandempiloti S.R.O. odpovědna za veškeré vzniklé náklady s tím spojené – např. dopravu apod.
Termín letu ještě není rezervován:
V případě, že zákazník zakoupil službu přímo u společnosti tandemem.cz, může ve lhůtě 2 měsíce od data nákupu služby požádat o vrácení peněz. V případě, že zákazník zakoupil službu u třetí strany a nemůže ji osobně využít, je možno službu bezplatně přepsat na jinou osobu a to ve lhůtě 2 měsíce od data nákupu.
Zákazník může během platnosti poukazu změnit již objednaný termín služby. Tandempiloti S.R.O. si nebude za tuto operaci účtovat žádné poplatky. Při změně termínu zákazníkem je nutné, aby zákazník emailem nebo telefonicky kontaktoval Tandempiloti S.R.O. a domluvil si s ní náhradní termín.
Zákazník má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání aktivity. Pokud tak neučiní, je aktivita považována za vybranou bez jakékoliv náhrady škody či nároku na náhradní termín.

8.Ceny
Cena služby je sjednána na základě dohody mezi zákazníkem a Tandempiloti S.R.O.. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služby uvedené v popisu a je uvedena včetně DPH.

9.Distribuce
Letenky jsou zasílány pomocí kooperujících distribučních společností. Proto Tandempiloti S.R.O. nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci.

10.Reklamace
Nejjednodušší způsob jak vyřešit problém, pokud se objeví, je zavolat na 604823870, a to ještě ten den. Tandempiloti S.R.O. udělá vše pro to, aby byl problém řešen.